Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Análisis de la estructura de la vegetación y su relación con la ocurrencia de incendios forestales

Universitat de Lleida (2010)

Análisis de la estructura de la vegetación y su relación con la ocurrencia de incendios forestales

Costafreda Aumedes, Sergi

Titre : Análisis de la estructura de la vegetación y su relación con la ocurrencia de incendios forestales

Auteur : Costafreda Aumedes, Sergi

Université de soutenance : Universitat de Lleida

Grade : Enginyeria de Forests 2010

Résumé
Aquest estudi sorgeix de la hipòtesis de la existència d’una relació entre l’estructura del paisatge i l’ocurrència d’incendis. Per a modelitzar aquesta relació i establir models predictius, s’analitza en primer lloc l’estructura del paisatge de l’Espanya peninsular i les Illes Balears, utilitzant eines SIG i un conjunt d’índexs d’ecologia del paisatge, aplicats sobre una malla regular de 10x10 km. Per a modelitzar els incendis d’origen humà ocorreguts durant el període 1989 – 1993, ambdós inclosos, s’utilitza la regressió logística binària, amb la prèvia reducció del nombre de variables mitjançant anàlisi de conglomerats.

Présentation

Version intégrale (2,5 Mb)

Page publiée le 19 février 2021