Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Aplicació de l’estudi de les característiques biològiques i morfològiques de les poblacions repoblades i silvestres de perdiu roja (Alectoris rufa) a la gestió cinegètica de Térmens

Universitat de Lleida (2018)

Aplicació de l’estudi de les característiques biològiques i morfològiques de les poblacions repoblades i silvestres de perdiu roja (Alectoris rufa) a la gestió cinegètica de Térmens

Camí Pelegrí, Mateu

Titre : Aplicació de l’estudi de les característiques biològiques i morfològiques de les poblacions repoblades i silvestres de perdiu roja (Alectoris rufa) a la gestió cinegètica de Térmens

Auteur : Camí Pelegrí, Mateu

Université de soutenance : Universitat de Lleida

Grade : Grau en Enginyeria Forestal 2018

Résumé
El treball tracta sobre l’estudi de mostres biològiques de perdiu roja (Alectoris rufa) que s’han abatut durant diverses temporades totes en un mateix acotat de caça. L’estudi intenta poder realitzar un diagnòstic sobre l’estat de conservació de perdiu roja en l’acotat i relacionar-ho amb la gestió cinegètica que s’hi realitza. Per això s’ha realitzat un anàlisis de diverses variables biomètriques amb un posterior anàlisis estadístic. El treball també inclou un estudi del rendiment econòmic de les repoblacions de perdiu roja que s’ha realitzat mitjançant les dades dels resultats del anellament de les perdius repoblades i amb les dades econòmiques del acotat.

Présentation

Version intégrale (4,7 Mb)

Page publiée le 31 janvier 2021