Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà

Universitat de Lleida (2013)

Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà

Prats Llinàs, Maria Teresa

Titre : Desenvolupament rural i agronòmic del municipi de Guimerà

Auteur : Prats Llinàs, Maria Teresa

Université de soutenance : Universitat de Lleida

Grade : Màster en Enginyeria Agronòmica 2013

Résumé
El projecte té per objectiu l’estudi d’alternatives de desenvolupament agronòmic i rural d’un municipi en procés de recessió, que és el de Guimerà situat a la comarca de l’Urgell. A partir de l’estudi socioeconòmic actual es plantegen les diferents alternatives. Respecte al desenvolupament agronòmic, donades les característiques que presenten les explotacions, els cultius actuals i la seva gestió, i les exigències de la nova PAC que entrarà en vigor el pròxim 2014, es planteja una sèrie d’alternatives : Un control més exhaustiu de la fertilització, especialment en els cultius extensius, el canvi a l’agricultura de conservació, la producció ecològica dels cultius actuals, que és una alternativa que presenta característiques interessants donat les malalties i plagues habituals dels diferents cultius que es podrien combatre a partir de les tècniques adequades sense suposar una gran dificultat, i per últim, i en la línia més enfocada a l’adequació a la nova PAC, es planteja tres tipus de rotacions de cultius diferents amb els corresponents beneficis mitjançant la implantació de nous cultius. Al final d’aquesta part es realitza una valoració global de tot el municipi en què es calcula la variació dels beneficis que comportaria la implantació del conjunt de mesures en el global del terme. Pel que fa al desenvolupament rural, a partir de l’estudi del dimensionament de maquinària actual, es fa èmfasi en la necessitat d’una concentració parcel·laria i la compartició de la maquinària entre les diferents explotacions, per tal d’aprofitar efectes d’escala, es planteja la possible producció de vi ecològic, el qual presenta resultats interessants des dels diferents punts de vista plantejats. Es proposa la realització de cervesa artesana, però es descarta, i finalment, es planteja un paquet turístic per tal d’incentivar el sector dels serveis del municipi, que de la mateixa manera que l’agricultura, representa una part important de l’activitat econòmica del municipi.

Présentation

Version intégrale (1,4 Mb)

Page publiée le 31 janvier 2021