Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Zonas de interfaz urbano-forestal en las Islas Baleares. Determinación de las zonas prioritarias de actuación para la prevención de incendios forestales

Universitat de Lleida (2019)

Zonas de interfaz urbano-forestal en las Islas Baleares. Determinación de las zonas prioritarias de actuación para la prevención de incendios forestales

Buñola Pedrol, Miguel Amador

Titre : Zonas de interfaz urbano-forestal en las Islas Baleares. Determinación de las zonas prioritarias de actuación para la prevención de incendios forestales

Auteur : Buñola Pedrol, Miguel Amador

Université de soutenance : Universitat de Lleida

Grade : Grau en Enginyeria Forestal 2019

Résumé
L’expansió urbana en zones rurals i el constant creixement de les masses forestals sense gestionar han portat a una expansió de la interfície urbana-forestal a les Illes Balears aconseguint una situació preocupant en alguns punts. Mitjançant el present estudi es pretén cartografiar les zones d’interfase mitjançant dades obtingudes del LiDAR (Light detection and ranging). Posteriorment, mitjançant una anàlisi geoestadístic es presenten aquelles zones més crítiques i vulnerables de cara a grans incendis forestals, que requereixen una actuació prioritària per a evitar que en cas d’incendi es posin en perill els béns o infraestructures i les persones. Amb el sistema utilitzat s’han detectat un total de 44.642 hectàrees (un 8% de la superfície Balear) on un incendi en les seves proximitats i sota condicions climàtiques desfavorables podria arribar a posar en perill zones urbanitzades. Finalment, s’ha estimat econòmicament el preu per hectàrea (2405 euros/hectàrea) que suposaria la realització d’intervencions per a reduir el risc, ja bé sigui mitjançant faixes de defensa o bé tractant la massa confrontant amb el nucli urbà

Présentation

Version intégrale (1,7 Mb)

Page publiée le 30 janvier 2021