Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Caracterització de l’estat de salinització als sòls de la zona sud-oest de l’Albufera de València

Universitat Politècnica de València (2020)

Caracterització de l’estat de salinització als sòls de la zona sud-oest de l’Albufera de València

Morant Galdames, Mireia

Titre : Caracterització de l’estat de salinització als sòls de la zona sud-oest de l’Albufera de València

Auteur : Morant Galdames, Mireia

Université de soutenance : Universitat Politècnica de València

Grade : Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 2020

Résumé
El Parc Natural de l’Albufera de València és un espai natural d’elevada riquesa, que presenta una gran varietat d’espècies de fauna i flora. Aquest, constitueix un dels aiguamolls més representatius de la conca mediterrània i ocupa una extensió d’unes 21.120 hectàrees. El Parc Natural de l’Albufera que es coneix hui dia, té el seu origen milers d’anys enrere, quan el golf marí que s’estenia entre les desembocadures dels rius Túria i Xúquer va quedar en un primer moment, aïllat de la mar Mediterrània i poc a poc, amb les aportacions sedimentàries dels rius, va ser reomplert. A partir del segle XV, a causa de la importància que va adquirir el cultiu de l’arròs, aquesta zona va sofrir dos canvis principals induïts per l’humà ; la dulcificació del sistema pantanós i l’ acceleració de la marjal inicial, per tal d’obtenir major i millor superfície cultivable. Actualment, els tres usos tradicionals més importants són la pesca, la caça i l’agricultura. Aquest entorn, però, està sotmès a diversos problemes mediambientals, com són l’elevada salinitat dels sòls i la contaminació de les aigües al llarg de la seua història. L’objectiu del treball és la caracterització i cartografiat dels sòls de l’Albufera, mitjançant l’anàlisi dels anions (carbonats, bicarbonats, clorurs i sulfats) i dels cations (sodi, potassi, calci i magnesi), per així, realitzar els mapes corresponents i determinar localitzadament l’estat de salinitat als diferents punts de la zona sud-oest de l’Albufera. Per dur a terme aquest treball, s’han mostrejat diferents punts del Parc, prenent i analitzant les mostres per determinar variables físiques i químiques com la textura, la conductivitat elèctrica, el pH, la matèria orgànica, el contingut de carbonats i el contingut de cations i anions. Per a les analítiques s’ha tingut en compte la metodologia reconeguda internacionalment a l’anàlisi de les mostres de sòls. A més, s’ha utilitzat el programa QGIS per cartografiar espacialment i en profunditat l’estat salí de la zona d’estudi. Com a principals resultats es pot afirmar que els sòls són salins i que presenten una gran influència dels ions clorur i sodi, els quals indiquen la influència marina al llac. L’aportació d’aigua de bona qualitat és necessària per no generar pèrdues de rendiment al cultiu de l’arròs

Mots Clés  : Salinitat , Albufera de València , Sòls hídrics , Anàlisi , Cations i anions. , Salinity , Albufera of Valencia , Hydric soil , Analysis , Cations and anions.

Présentation

Version intégrale (2,06 Mb)

Page publiée le 15 février 2021