Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Pays-Bas → Stratégies paysannes en matière de sécurité alimentaire et de commercialisation Céréalière : le rôle des banques de Céréales dans le nord du plateau central du Burkina Faso

University of Groningen (1997)

Stratégies paysannes en matière de sécurité alimentaire et de commercialisation Céréalière : le rôle des banques de Céréales dans le nord du plateau central du Burkina Faso

Yonli, Paramanga Ernest

Titre : Stratégies paysannes en matière de sécurité alimentaire et de commercialisation Céréalière : le rôle des banques de Céréales dans le nord du plateau central du Burkina Faso

Auteur : Yonli, Paramanga Ernest,

Université de soutenance : University of Groningen

Grade : . Doctoral 1997

Résumé
ln dit proefschrift wordt de rol van graanbanken op het Centrale Plateau in Burkina Faso bestudeerd. Dit Plateau, dat ongeveer twee keer zo groot is als Nederland, is de dichtst bevolkte streek van Burkina Faso. Het grootste deel van de bevolking bestaat uit boeren en hun gezinnen, die vooral voor de eigen voedselvoorziening verbouwen. De landbouwopbrengsten ziin laag ; er worden bijna alleen maar traditionele landbouwmethoden toegepast, investeringen in moderne landbouwmethoden zijn gering. De oprichting van graanbanken is een van de opmerkelijke initiatieven van de lokale bevolking om te proberen door coöperatieve inspanningen het hoofd te bieden aan de precaire voedselsituatie. Deze lokale initiatieven worden soms door nongouvernementele organisaties en soms ook door de overheid, gesteund. Het aantal graanbanken is snel toegenomen sinds de nationale handelsorganisatie OFNACER (Office National de Céréales) is opgeheven. In het kader van de recentelijk ingevoerde Structurele Aanpassings Programma’s is de graanhandel geprivatiseerd. ... Zie

Annonce

Résumé étendu

Page publiée le 11 octobre 2010, mise à jour le 16 novembre 2018