Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → ONG/NGO Coopération décentralisée → Angola → Zonne-energie Angola

2009

Zonne-energie Angola

Angola

Titre : Zonne-energie Angola

Pays : Angola

Dates : 1 juli 2009

Présentation
Op een enkele generator na is er op het platteland van Angola geen elektriciteit, maar de zon schijnt er uitbundig. Met hulp van CARE gaat de bevolking van vijf dorpen in de gemeente Andulo daar even uitbundig gebruik van maken. Voor verlichting, om te koken en nog heel veel meer. Het project voorziet in de installatie van zonnepanelen om tegen lage kosten energie op te wekken. Voor verlichting en om op te koken, zodat houtkap niet meer nodig is. Daarnaast draagt het project bij aan de bewustwording van de lokale bevolking en overheid over het verband tussen natuurbeheer, armoedebestrijding en klimaat­verandering.
Het is het niet alleen de bedoeling dat het project na afronding zelfvoorzienend is, maar dat het ook gemakkelijk en zonder hulp van buitenaf op andere plaatsen gekopieerd kan worden. Daarom blijft de hulp van CARE beperkt tot het bijbrengen van de benodigde technische kennis en het opzetten van beheerorganisaties. Zo is er een ‘Raad voor hernieuwbare energie’ opgericht, waarin gemeenteambtenaren, bedrijfsleven en burgers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, het onderhoud en de toekomstige uitbereiding van de energievoorziening. De installaties worden door de dorpsbewoners zelf betaald en om onderhoud en uitbreiding te kunnen financieren, hanteert de raad een systeem waarbij gebruikers hun besparingen op het kopen van brandhout gebruiken om voor de afgenomen elektriciteit te betalen.

Bénéficiaires : 5.250 mensen in 5 gemeenschappen in Andulo

Donateurs : Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare energieprojecten

Budget Global  : € 991.130

Présentation : CARE Nederland

Page publiée le 21 février 2014, mise à jour le 31 mars 2018