Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → Projets 2007 → Programme d’Appui au Secteur Eau Hygiène et Assainissement (PASEHA) Niger

2007

Programme d’Appui au Secteur Eau Hygiène et Assainissement (PASEHA) Niger

Niger

Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Titre : Programme d’Appui au Secteur Eau Hygiène et Assainissement (PASEHA) Niger

Pays : Niger

Code projet : DK-1-133113

Période d’exécution : 01-01-2007 - 31-12-2009

Présentation
Med udgangspunkt i Nigers fattigdomsstrategi vil programmet bidrage til at forbedre adgangen til bæredygtig drikkevandsforsyning og til private og offentlige latriner, samt til at forbedre hygiejnen på landet og i mindre byer. Programmet består af to komponenter : 1) støtte til drikkevandsforsyning, hygiejne og sanitet (offentlige og private latriner) på landet med fokus på regionerne Zinder og Diffa og 2) støtte til konkrete aktiviteter til opbygningen af forvaltningskapaciteten i de centrale og decentrale vandmyndigheder herunder etablering af et egentligt nationalt program for opfyldelsen af 2015 målene for vandforsyning og sanitet. Programmet vil over en 3-årig periode dække ca. 115.000 menneskers behov for drikkevand gennem etablering af nye brønde, håndpumper og små vandforsyningsanlæg, såvel som forbedring, rehabilitering og udvidelse af allerede eksisterende vandforsyningsinfrastruktur. En del af installationerne vil endvidere give mulighed for vanding af kvæg og husdyr. Sikring af en bæredygtig vedligeholdelse af installationerne gennem inddragelse af den private sektor og de nyetablerede kommuner vil være et centralt tema i støtten. Befolkningen vil endvidere have gennemgået intensiv hygiejneundervisning i hjemmet, og mindst 3.000 hjem vil være forsynet med latriner. På det forvaltningsmæssige plan vil sektorstøtten bidrage til at formulere et nationalt sektorprogram for vandforsyning og sanitet, der i fremtiden skal fungere som en samlende planlægningsramme for såvel donorer som nationale aktører ledende hen imod opnåelsen af 2015 målene på vand- og sanitet, samt til at sikre en bæredygtig forvaltning og udnyttelse af landets sparsomme vandressourcer.

Financement : 103,939,376.00 DKK

Danida Open Aid

Page publiée le 25 mai 2015, mise à jour le 24 juillet 2019