Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → ONG/NGO Coopération décentralisée → Kenya → Drinkwater voor schoolkinderen in Kwale Kenya

2017

Drinkwater voor schoolkinderen in Kwale Kenya

Kenya

Titre : Drinkwater voor schoolkinderen in Kwale Kenya

Pays/Région : Kenya

Date 20-Feb-2017 — 16-Oct-2017

Contexte
Op de scholen In Kenia in de rural areas zijn twee hoofdproblemen ; onvoldoende schoon drinkwater en gebrek aan sanitaire voorzieningen. Er is een deel van het jaar een gebrek aan regenwater, omdat de meeste regen in slechts 2 relatief korte periodes valt. Daarnaast is de kwaliteit van beschikbaar water uit rivieren e.d. vaak slecht. Opvang van regenwater in tanks levert een relatief hoge kwaliteit aan drinkwater op en zorgt voor continuïteit in de beschikbaarheid ervan. Het aantal latrines op scholen is veelal niet toereikend. De sanitaire voorzieningen voor de leerkrachten is zeer slecht of ontbreekt. De scholen nemen een centrale plaats in in de community. Door de samenwerking van de school met de community is het effect van de projecten groter dan alleen de school.

Résumé
In samenspraak met de scholen (teachers en schoolcommittee) en communities wordt een plan opgesteld om drinkwatervoorzieningen, sanitatie en hygiene op de scholen op peil te brengen. Voor 2017 wordt gerekend op de plaatsing van een 40m3 watertank, de verplaatsing van een bestaande 10m3 watertank, de renovatie van dakgoten van twee scholen, de bouw van latrines voor de leerkrachten op twee scholen, de plaatsing van drinking vessels bij de klaslokalen op twee scholen en de plaatsing van hand washing vessels bij de latrines op drie scholen. Aan de teachers en leerlingen wordt instructie gegeven om de hygiëne te verbeteren. De daadwerkelijke projectomvang wordt bepaald door de opbrengst van Wandelen voor Water 2017. In april 2017 zal een gedetailleerd projectplan beschikbaar zijn

Objectifs
Doelstelling is het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen op de scholen. Schoon, veilig en voldoende drinkwater is een randvoorwaarde om ziektes te voorkomen en de prestaties van de leerlingen te bevorderen. Hygiëne is een tweede randvoorwaarde voor het voorkomen van ziektes en dus uitval van leerlingen en leerkrachten. De bouw van latrines en de plaatsing van handwashing vessels bevordert de hygiëne gecombineerd met instructies voor de bewustwording ervan.

Population cible
Doelstelling is het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen op de scholen. Schoon, veilig en voldoende drinkwater is een randvoorwaarde om ziektes te voorkomen en de prestaties van de leerlingen te bevorderen. Hygiëne is een tweede randvoorwaarde voor het voorkomen van ziektes en dus uitval van leerlingen en leerkrachten. De bouw van latrines en de plaatsing van handwashing vessels bevordert de hygiëne gecombineerd met instructies voor de bewustwording ervan.

Total Budget : 29,000 EUR

Présentation : Aqua for All

Page publiée le 22 août 2017, mise à jour le 16 avril 2018