Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Norvege → Usage and acceptance of Moringa stenopetala in the diet in Ethiopia

University of Agder (2012)

Usage and acceptance of Moringa stenopetala in the diet in Ethiopia

Glærum, Nina

Titre : Usage and acceptance of Moringa stenopetala in the diet in Ethiopia

Auteur : Glærum, Nina

Université de soutenance : University of Agder

Grade : Masteroppgave folkehelsevitenskap 2012

Résumé
Moringa stenopetala er en plante rik på antioksidanter, som muligens kan ha en forebyggende effekt på utviklingen av leverfibrose. Mål : Å finne ut hvordan Moringa stenopetala brukes i kostholdet i et område i Sør-Etiopia, hvor prevalensen av leverfibrose er funnet lav og undersøke mulighetene denne planten kan ha for å bli akseptert og inkludert i kostholdet i et annet område nord i Etiopia hvor leverfibrose er funnet høy. Design/Metode/Utvalg : I Sør-Etiopia ble et utvalg av 21 tilfeldige kvinner fra Sille landsby som lager mat til sine respektive husholdninger bedt om å beskrive hvordan de tilberedte matretter som inneholder moringa. Basert på disse resultatene ble tre moringa retter testet ut på et utvalg av 85 individer fra 20 husholdninger i Nord-Etiopia i 2 forskjellige landsbyer (Workemado og Cheretee). Resultatene ble analysert ved multippel lineær regresjon for å sammenligne forskjeller i aksept av matrettene. Resultater : Alle 21 kvinnene fra landsbyen i Sille laget tre like typer moringa retter som inneholdt i gjennomsnitt 10, 11 og 12 prosent moringa. Medlemmene av de 20 husholdningene i Nord-Etiopia rangerte matrettene svært positivt (gjennomsnittlig nærmere 9 av10 mulige poeng). Det var ingen signifikant forskjell i hvor godt respondentene likte rettene vedrørende kjønn, religion, studiested, familie størrelse og alder. Konklusjon : Denne studien viser at Moringa stenopetala er en plante som er lett tilgjengelig hvor bladene ofte brukes i matlaging i Sør-Etiopia. Respondentene i Nord-Etiopia likte rettene og ønsket å innføre denne typen mat i sitt kosthold hvis de hadde hatt tilgang til moringa. The main objective of this study was to determine how Moringa stenopetala plant is used in the diet in an area of Southern Ethiopia, where the prevalence of liver fibrosis is found low, and examine the possibilities this plant may have of becoming accepted and adopted in the diet in another area of Northern Ethiopia where liver fibrosis is found high. As part of this master thesis an article is incorporated, which will be sent to the journal Public Health Nutrition. This study was part of the larger research project “Liver Infections, Fibrosis, Antioxidants and Phytochemicals (LIFAP)” that works with international research on infectious and parasitic diseases in resource-poor countries in Africa, including Ethiopia. One of the project goals is to achieve information about the impact of medicinal plants, fruit and vegetables in African diet on chronic inflammation in the liver, which could help prevent the development of or promote the reversibility of schistosomal fibrosis.

Mots clés : Moringa stenopetala, Ethiopia, schistosomiasis mansoni, liver fibrosis

Présentation

Version intégrale (1,46 Mb)

Page publiée le 13 février 2018