Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → ONG/NGO Coopération décentralisée → Afrique du Sud → Waterpomp in ruraal Zuid-Afrika

2016

Waterpomp in ruraal Zuid-Afrika

Afrique du Sud

Titre : Waterpomp in ruraal Zuid-Afrika

Pays : Afrique du Sud

Date/Durée : 22-Déc-2016 // 01-Jan-2017

Résumé
Met de aanleg van waterpompen in townships in Zuid-Afrika (gebied : Moutse Valei, 200km ten noordoosten van Johannesburg) worden kinderen en hun families van toegang tot schoon drinkwater voorzien. We streven ernaar dat ieder kind in het township water kan halen binnen een straal van 1 kilometer. Schoon drinkwater draagt in belangrijke mate bij aan een betere gezondheid.

Contexte
Geweld, ondervoeding, slecht onderwijs, jeugdcriminaliteit, tienerzwangerschappen, drugs- en alcoholmisbruik. Alle kinderen die wonen in een Zuid-Afrikaans township hebben er mee te maken. Om zich te bevrijden uit deze gevangenis van armoede hebben ze hulp nodig. Eigenlijk vanaf het moment dat ze geboren zijn. Of in ieder geval voordat ze ten onder gaan aan de ellende om hen heen. Het is voor jonge Zuid-Afrikanen die opgroeien in deze omstandigheden vrijwel onmogelijk, zonder steun van buitenaf, om dit te veranderen. Tjommie geeft kinderen in townships een kans op een betere toekomst.

Objectifs
Tot nu toe zijn er 47 funtionerende waterpompen gerealiseerd. Hierdoor zijn inmiddels 47.000 huishoudens voorzien van schoon drinkwater. Daarnaast bieden de waterpompen de mogelijkheid tot het aanleggen van moestuinen, wat zorgt voor een betere en duurzamere toegang tot voedsel. Toch zijn er nog steeds veel families die zonder veilig drinkwater zitten. Voortzetting van het waterprogramma blijft dan ook noodzakelijk voor de komende jaren.

Partenaires
Mise en oeuvre : Ndlovu Care Group
Suivi : Tjommie
Financement : Helder Water

Budget : 5 000 EUR

Présentation (akvorsr)

Page publiée le 22 juillet 2018