Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Doctorat → Espagne → 2012 → Physiological mechanisms involved in water use efficiency in grapevine

Universitat de les Illes Balears (2012)

Physiological mechanisms involved in water use efficiency in grapevine

Tomás Mir, Magdalena

Titre : Physiological mechanisms involved in water use efficiency in grapevine

Auteur : Tomás Mir, Magdalena

Université de soutenance : Universitat de les Illes Balears

Grade : Doctoral Thesis 2012

Résumé
La sequera és una de les majors limitacions per a l’agricultura en general, factor que pot incrementar d’acord amb les prediccions del canvi climàtic. Per això, reduir l’ús de l’aigua en el reg i augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua (EUA) constitueix una de les majors prioritats per aconseguir una agricultura sostenible. L’EUA és un balanç entre guanys de biomassa i les despeses d’aigua. Aquesta Tesi s’ha centrat en l’estudi de 3 dels processos fisiològics que afecten a l’ús de l’aigua i a la producció de la planta en el cas de la vinya, i que per tant poden ser considerats factors potencials per millorar l’EUA : (1) conductància del mesòfil, (2) transpiració nocturna (3) respiració. Els resultats d’aquesta Tesi revelen que la conductància del mesòfil i la respiració són els principals components per millorar l’EUA permetent millorar l’assimilació de carboni o minimitzant les pèrdues del carboni fixat per la fotosíntesis

Présentation

Version intégrale (2,17 Mb)

Page publiée le 23 février 2019