Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → ONG/NGO Coopération décentralisée → Burkina Faso → Panneaux solaires pour les femmes - Projet ZENA

2015

Panneaux solaires pour les femmes - Projet ZENA

Burkina Faso

Actiecomité Flevoland voor Ontwikkelings Samenwerking AFOS

Titre : Zonnepanelen voor vrouwen van ZENA vierde en vijfde deelproject

Panneaux solaires pour les femmes - Projet ZENA

Pays /Région : Burkina Faso

Date : 2015

Description
Femmes de ZENA betekent "Vrouwen die solidair zijn". Het is sinds 2003 de naam van onze partner in Burkina Faso. Deze naam hebben zij niet voor niks in het leven geroepen want veel van de projecten worden gedragen door de vrouwen die de projecten beheren. Graanmolens en waterpompen worden onderhouden door de maandelijkse bijdrage die de vrouwen geven aan de penningmeester van de vrouwengroep waar zij lid van zijn. ZENA bestaat uit 12 dorpsgroepen waar de vrouwengroepen onderdeel van uitmaken, dus een dorpsgroep (groupement) bestaat uit een mannengroep en een vrouwengroep.

De vrouwen in de vrouwengroep doen naast het werk op het land en het huishouden altijd nog andere activiteiten om in hun inkomen te voorzien. Veel vrouwen maken dolo, het lokale bier. Of ze laten de rode sorghum kiemen. Dit is weer nodig voor het maken van bier. Ook maken ze karitéboter, een gewild cosmetisch product. Of verkopen ze rijstgerechten of andere eetbare waren etc. etc. De vrouwen werken van 5.00 tot 22.00 uur ’s avonds om al hun taken te kunnen doen. Vanaf 18.00 uur is het donker. Er is geen elektriciteit op het erf. Men werkt door met een klein olielampje. De vrouwen moeten nog koken, kinderen wassen en naar bed brengen en de productie loopt ook gewoon door. De vrouwen die dolo maken werken met grote kruiken met open vuur. Het water/bier is kokend heet en staat uren te koken. De werkomstandigheden zijn erg onveilig want in het donker is de kans op ongelukken erg groot. Men kan struikelen of stoten tegen de hete kruiken. De vrouwen en hun dochters lopen in de praktijk dan ook vaak ernstige brandwonden op. Ook de kleine kinderen die rondlopen lopen gevaar.De meisjes helpen hun moeders zodra ze oud genoeg zijn.

Réalisations : AFOS

Financement : Wilde Ganzen- MRC Holland Foundation

Budget : € 43.128

AFOS

Page publiée le 1er juillet 2019