Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Análisis del incendio forestal del año 2009 en el paraje protegido del Puig Campana y del Ponoig , comarca de la Marina Baixa y recuperación del entorno

Universitat Politècnica de València (2019)

Análisis del incendio forestal del año 2009 en el paraje protegido del Puig Campana y del Ponoig , comarca de la Marina Baixa y recuperación del entorno

Blázquez Galiana, Àngela

Titre : Análisis del incendio forestal del año 2009 en el paraje protegido del Puig Campana y del Ponoig , comarca de la Marina Baixa y recuperación del entorno

Auteur : Blázquez Galiana, Àngela

Université de soutenance : Universitat Politècnica de València

Grade : Trabajo fin de carrera/grado 2019

Résumé
L’estudi que es planteja és fer un anàlisi del incendi forestal que va tindre lloc en gener de 2009 afectant als municipis de Finestrat, Benidorm, Polop i la Nucia (comarca de la Marina Baixa). Aquest incendi va perjudicar 1003 hectàrees, les quals van produir danys greus al paisatge protegit del Puig Campana i del Ponoig situat entre aquestos municipis. En primer lloc, en aquest estudi es donarà una visió de com va ocórrer aquest incendi, com va ser la seua evolució i quins van ser els mètodes d’extinció que es van dur a terme. En segon lloc, es farà l’anàlisi del medi físic i de la socioeconòmia de la zona, així com tractar temes que hajen influït o influisquen en el desenvolupament del entorn. Per últim, havent estudiat amb deteniment els factors anomenats anteriorment s elaborarà una proposta de recuperació de la zona del incendi en la qual es platejarà fer actuacions. Per tot això, serà necessària la recopilació d’informació a nivell de camp i a nivell bibliogràfic.

Mots Clés  : Incendi forestal , Medi físic , Forest fire , Physical environment

Présentation

Page publiée le 18 mars 2020