Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant

Universitat Politècnica de València (2007)

Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant

Aguado Muñoz, Pau

Titre : Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant

Auteur : Aguado Muñoz, Pau

Université de soutenance : Universitat Politècnica de València

Grade : Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales 2007

Résumé
Com ja hem observat la Conca del Barranc de les Foies presenta tot un seguit de característiques que el fan susceptible de sofrir importants processos erosius minvant de forma quasi irremeiable el potencial biòtic de la conca i ocasionant nombroses pèrdues tant al medi com al conjunt de la societat. És per això que el principal objectiu d’aquest treball és la caracterització hidrològica del barranc per tal de conèixer l’estat hidrològic de la conca, els problemes que puga arrossegar i les causes que els hagen provocat. Per tal de proposar possibles solucions es fa necessari conèixer els distints paràmetres físics que influeixen en l’estat de la conca Del mateix mode també caldrà estudiar els cabals màxims previsibles, per a cada període de retorn i les pèrdues de sol ocasionades per l’erosió hídrica Finalment és la intenció d’aquest projecte recomanar les mesures correctores escaients, derivades de l’estudi de la conca.

Mots Clés  : Hidrología , Barrancos , Barrancs , Erosión hídrica

Présentation

Page publiée le 27 février 2020