Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Master → Espagne → Projecte de restauració de la coberta vegetal en el paratge municipal del Pla de Colom ( T.M. de Bétera).

Universitat Politècnica de València (2006)

Projecte de restauració de la coberta vegetal en el paratge municipal del Pla de Colom ( T.M. de Bétera).

Campos Ricart, Juan

Titre : Projecte de restauració de la coberta vegetal en el paratge municipal del Pla de Colom ( T.M. de Bétera).

Auteur : Campos Ricart, Juan

Université de soutenance : Universitat Politècnica de València

Grade : Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales 2006

Résumé
Definició i quantificació dels treballs necessaris per a la repoblació forestal de 105 hectàrees en el mont anomenat Pla de Colom, en el terme municipal de Bétera. La repoblació en aquest mont té per objectiu la conservació i protecció de la massa vegetal ja existent amb la fi d’evitar l’erosió del sòl gracies a la protecció que aporta la coberta vegetal. També són objectius del projecte els tractaments silvícoles per millorar l’estrat arbori i per a generar discontinuïtat al interior de la massa i a les zones d’urbanitzacions. Així com, la millora de l’estrat arbustiu per tal d’afavorir la introducció d’espècies rebrotadores maures (menys piròfits i amb més poder d’alimentació). Totes dues feines per tal de reduir el perill d’incendis forestals i crear una massa amb capacitat de auto-regeneració post-incendi. Aquests treballs afavoreixen a més la creació i conservació dels ecosistemes naturals, majorant l’entorn i la qualitat ambiental i paisatgística d’aquest mont, així com un augment de l’oferta de feina rural en la comarca i de l’oferta recreativa

Présentation

Page publiée le 27 février 2020