Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → ONG/NGO Coopération décentralisée → Burkina Faso → Vocational training for vulnerable youth, Burkina Faso,

2020

Vocational training for vulnerable youth, Burkina Faso,

Burkina Faso

Titre : Vocational training for vulnerable youth, Burkina Faso,

Pays /Région : Burkina Faso

Date : 2020

Présentation
De lokale partner van Terre des Hommes, ATTous, is al eerder door Turing ondersteund via Stichting Kinderpostzegels in 2012 en 2013. Terre des Hommes wil uitbuiting van kinderen voorkomen door armoede te bestrijden. ATTous biedt via haar drie trainingscentra technische opleidingen aan jaarlijks 340 jongeren waarvan 90% vrouwelijk zodat zij minder risico lopen om in ongewenste situaties te belanden. Ze willen het opleidingsklimaat verbeteren door onderwijspersoneel te trainen en te zorgen dat er meer steun voor studerende en werkende vrouwen uit de sociale omgeving komt. Daarnaast willen ze dat jaarlijks 5% alumni werk in hun vak vinden en 5% meer alumni een eigen bedrijf starten, door onder andere training in ondernemerschap en het beschikbaar stellen van microkrediet

Financement Turing : € 38.000 en 2020

Turing Foundation

Page publiée le 25 septembre 2020