Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → Projets 2017 → Les communautés rurales du Nord-Burkina engagées dans l’agriculture familiale, sont souveraines sur le plan alimentaire, défendent leurs droits et poursuivent leurs propres ambitions de développement

2017

Les communautés rurales du Nord-Burkina engagées dans l’agriculture familiale, sont souveraines sur le plan alimentaire, défendent leurs droits et poursuivent leurs propres ambitions de développement

Burkina Faso

Titre : Les communautés rurales du Nord-Burkina engagées dans l’agriculture familiale, sont souveraines sur le plan alimentaire, défendent leurs droits et poursuivent leurs propres ambitions de développement

Pays : Burkina Faso

Date/Durée : 01/01/2017 — 31/12/2021

Objectif (s)
Les communautés ruraux du Nord-Burkina engagées dans l’agriculture familiale, sont souveraines sur le plan alimentaire, défendent leurs droits et poursuivent leurs propres ambitions de développement et leur bien-être social dans le respect de l’environnement et des principes de bonne gouvernance et d’équité.

Description
Broederlijk Delen steunt 75.650 boerenfamilies in het droge noorden van Burkina Faso in hun streven naar betere levensomstandigheden. Samen met zeven lokale partnerorganisaties werken we aan een vruchtbaar en leefbaar platteland, nu én in de toekomst. We willen dat de boerenfamilies die we bereiken heel het jaar door voldoende en kwaliteitsvol voedsel hebben. We promoten duurzame familiale landbouw en de verkoop van overschotten op lokale markten aan rechtvaardige prijzen. Daarbij beogen we dat de bijdrage van alle leden van het huishouden, ook jongeren en vrouwen, gewaardeerd wordt en dat de inkomsten ten goede komen van ieders welzijn. In Burkina Faso is een goede oogst alleen mogelijk door goed beheer van de kwetsbare leefomgeving. We zetten daarom sterk in op het herstellen van uitgeputte gronden, de bescherming van nog vruchtbaar land, duurzame landbouwmethoden en verbetering van de biodiversiteit. Aanvullend willen we de politieke en sociale positie van de boerengemeenschappen versterken, zodat ze zelf hun belangen en rechten kunnen verdedigen. We stimuleren samenwerking tussen gemeenschappen en tussen organisaties, wat het onderling leren bevordert, en de overredingskracht vergroot bij beleidsbeïnvloeding. We hebben bijzondere aandacht voor de positie van vrouwen en jongeren binnen familie, organisaties en samenleving.

Actors : NGO Broederlijk Delen – BD

Financement : €2,246,303.00

Présentation : Open Aid Be

Page publiée le 22 juillet 2020