Informations et ressources scientifiques
sur le développement des zones arides et semi-arides

Accueil du site → Projets de développement → Projets 2013 → Rehabilitation and improved access to agricultural assets in view of strengthening food security and livelihoods in the Occupied Palestinian Territory. (Gaza and W-Bank)

2013

Rehabilitation and improved access to agricultural assets in view of strengthening food security and livelihoods in the Occupied Palestinian Territory. (Gaza and W-Bank)

Palestine, State Of

Titre : Rehabilitation and improved access to agricultural assets in view of strengthening food security and livelihoods in the Occupied Palestinian Territory. (Gaza and W-Bank)

Pays : Palestine, State Of

Date/Durée : 01/04/2013 — 28/02/2015

Objectif (s)
Het verminderen van de kwetsbaarheid voor voedselonzekerheid onder kleinschalige landbouwers- en vissersgemeenschappen in de bezette Palestijnse gebieden. Herstellen van de toegang tot productieve landbouwactiva en het vergemakkelijken van de voorziening in het levensonderhoud en dit in 32 locaties binnen de Gaza strook en de West-Bank. Dit voorstel heeft drie onderdelen : o Steun aan de vissers om hun boten en uitrusting te herstellen zodat hun inkomsten verhogen ; o Wederopbouw van serres ; o Het aanleggen van “home gardens” om de voedselzekerheid van de gezinnen te verzekeren ; Resultaat 1 : voor 500 landbouwers en 240 werklozen zijn de levensomstandigheden verbeterd, door het herstellen van 500 beschadigde en/of vernielde serres (“greenhouses – dunoms”) in drie districten van Gaza. Activiteit 1 : identificatie van de begunstigden (500 landbouwers) Activiteit 2 : het herstellen van 500 beschadigde serres Activiteit 3 : het installeren van een irrigatienetwerk voor 500 serres Activiteit 4 : identificatie van 240 werklozen, waarvan 80 geschoold en 160 ongeschoold, om de serres te herstellen en irrigatienetwerk aan te leggen (6.000 werkdagen) Activiteit 5 : zaaien en telen van groenten Resultaat 2 : voor 160 vissers in Gaza zijn de levensomstandigheden verbeterd door het herstellen van hun visuitrusting Activiteit 1 : identificatie van de begunstigden (vissers) Activiteit 2 : het herstellen van 325 vissersboten (55 roeiboten en 270 buitenboordmotoren)en hun uitrusting, met inbegrip van het leveren van materiaal, gereedschap en vakmanschap Activiteit 3 : identificatie van 500 werklozen, waarvan 125 geschoold en 375 ongeschoold, om de vissersboten en hun uitrusting te herstellen (12.500 werkdagen) Activiteit 4 : het herstellen van 500 beschadigde netten van 125 vissers Activiteit 5 : de aankoop en het leveren van 300 visnetten Activiteit 6 : coördinatie van activiteiten rond protectie en belangenbehartiging Resultaat 3 : de kwetsbaarheid en de voedselonzekerheid van 400 gezinnen, met aan het hoofd een vrouw, wordt verminderd door het verhogen van de voedselproductie met de aanleg van moestuinen in twee districten van de West-Bank (Zone C). Dit onderdeel voorziet de bouw van waterreservoirs in zone C. Zone C is het gedeelte van de West Bank dat krachtens de Akkoorden van Oslo onder volledige Israëlische controle staat. Israël eist dat voor elke constructie een vergunning wordt gevraagd, die echter zo goed als altijd wordt geweigerd. De NGO’s hebben besloten voor humanitaire projecten geen vergunningen te vragen. In geval van een bevel tot vernietiging verwacht men dat de donoren de nodige diplomatieke demarches verrichten ; bij uitvoering van het bevel zouden compensaties moeten gevraagd worden. OXFAM voorziet ook een bedrag voor juridische bijstand, indien nodig. Activiteit 1 : identificatie van de begunstigden (familie met als gezinshoofd een vrouw) Activiteit 2 : de aankoop van zaden, de voorbereiding en de beplanting van 400 moestuinen Activiteit 3 : het leveren van 400 watertanks (1.000 liter inhoud elk), om de opslagcapaciteit van regenwater in de moestuinen te verhogen Activiteit 4 : bouw van 100 waterreservoirs (80 m3) voor de opvang van regen Activiteit 5 : leveren van materiaal en ondersteuning voor de aanleg van irrigatiesystemen in 400 moestuinen Activiteit 6 : Theoretische en praktische opleiding van 400 gezinsleden (zowel mannen als vrouwen) rond “best practices”, voedselverwerking, producten bestemd voor consumptie Activiteit 7 : Opvolging van rechtszaken

Actors : NGO Oxfam – Solidarité

Financement : €1,596,896.00

Présentation : Open Aid Be

Page publiée le 1er août 2020